دوربین مداربسته AHD برند ELM دوربینی مقرون به صرفه، دارای کیفیت HD و عالی و خدمات پس از فروش دراز مدت می باشد. این دوربین مداربسته را با خیال راحت نصب و سال ها استفاده نمایید. دارای دو سال گارانتی ویژه نارون


دوربین مداربسته AHD


دوربین مداربسته EA610N

دوربین مداربسته ahd ae610


2 مگاپیکسل AHD

لنز وریفوکال 2.8 تا 12 میلی متر

دوربین مداربسته EA610W

دوربین مداربسته ahd ae610


2 مگاپیکسل AHD

لنز وریفوکال 2.8 تا 12 میلی متر

دوربین مداربسته EA610S

دوربین مداربسته ahd ae610


5مگاپیکسل AHD

لنز وریفوکال 2.8 تا 12 میلی متر

دوربین مداربسته EA611N

611 2


2مگاپیکسل AHD

لنز وریفوکال 2.8 تا 12 میلی متر

دوربین مداربسته EA611S

611 2


5مگاپیکسل AHD

لنز وریفوکال 2.8 تا 12 میلی متر

دوربین مداربسته EA300N

300


2مگاپیکسل AHD

لنز: ثابت 3.6 میلی متر

دوربین مداربسته EA300S

300


5مگاپیکسل AHD

لنز: ثابت 3.6 میلی متر

دوربین مداربسته EA300W

300


2مگاپیکسل AHD WDR

لنز: ثابت 3.6 میلی متر

دوربین مداربسته EA700S

دوربین مداربسته ahd ae700


5مگاپیکسل AHD

لنز: ثابت 3.6 میلی متر

دوربین مداربسته EA700N

دوربین مداربسته ahd ae700


2مگاپیکسل AHD

لنز: ثابت 3.6 میلی متر

دوربین مداربسته EA210S

210


5مگاپیکسل AHD

لنز: ثابت 3.6 میلی متر

دوربین مداربسته EA210N

210


2مگاپیکسل AHD

لنز: ثابت 3.6 میلی متر

دوربین مداربسته EA710N

دوربین مداربسته ahd ae710


2مگاپیکسل AHD

لنز وریفوکال 2.8 تا 12 میلی متر

دوربین مداربسته EA710S

دوربین مداربسته ahd ae710


5مگاپیکسل AHD

لنز وریفوکال 2.8 تا 12 میلی متر

دوربین مداربسته EA710W

دوربین مداربسته ahd ae710


2مگاپیکسل AHD WDR

لنز وریفوکال 2.8 تا 12 میلی متر

دوربین مداربسته EA520N

دوربین مداربسته ahd ae520


2مگاپیکسل AHD

لنز وریفوکال 2.8 تا 12 میلی متر

دوربین مداربسته EA520S

دوربین مداربسته ahd ae520


5مگاپیکسل AHD

لنز وریفوکال 2.8 تا 12 میلی متر

دوربین مداربسته EA520S

دوربین مداربسته ahd ae301


2مگاپیکسل AHD

لنز 1.7 میلی متر
hmodel mob

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال