دوربین مداربسته بولت

به دوربین هایی که لوله ای شکل میباشند بولت نامیده میشود و این دوربین ها دارای استانداردذ قوی برای محیط های بیرونی می باشند . ضد آب و گرد و غبار هستند و دارای پایه ای هستند که راحت در همه جهات قابل تنظیم میباشند .