دوربین مداربسته Dome

دام به زبان فارسی یعنی گنبد و به دوربین هایی گفته میشود که حالت گنبدی دارند و مانند نیم کره می مانند . این دوربین بسیار مناسب برای محیط های داخلی هستند و با لنز های مختلف می توان در کابیت آسانسور ، راهرو ها ،کلیدور ها ، دفاتر و مغازه ها استفاده نمود .