دوربین مداربسته خانگی

امروزه دوربین مداربسته خانگی نیازمند تمام خانه ها می باشد . کنترل نظارت راهرو ها ، حیاط ها ، کنترل رفت و آمد ثبت پلاک و تشخیص چهره بسیار پر کاربرد میباشد. امروزه شاهد آن هستیم که مدیر های ساختمان در تلاشند که برا ی پارکینگ ها و ورودی ساختمان و حتی طبقات و پشت بوم را تحت نظارت دوربین مداربسته قرار دهند . دوربین نظارتی کودک و سالمند از جمله دیگر این کاربرد ها می باشد .