دوربین مداربسته پلاک خوان

دوربین مداربسته پلاک خوان دوربین هایی گفته میشود که توانایی تشخیص و خواندن پلاک خودرو را در روز و شب داشته باشند . سوال اینجاست که آیا همه ی دوربین های مداربسته این توانایی را ندارند ؟ خیر دوربین های خاص و پیشرفته این امکان را دارند و دوربین مداربسته پلاک خوان به سه دسته تقسیم میشوند . دوربین هایی که توانایی خواندن پلاک در سرعت های پایین تا 30 کیلومتر را دارند ، از 30 کیلومتر تا 70 کیلومتر و از 70 کیلومتر به بالا . دوربین پلاک خوان به این معنا نیست که نرم افزاری هم در کنار آنها حتما میبایست باشد .