محاسبه میدان دید لنزCCTV

این محاسبه گر دستی به شما در تعیین اینکه کدام لنز مناسب استفاده شماست، کمک می کند.

 

محاسبه حافظه DVR برای دوربین آنالوگ

محاسبه اینکهDVR شما  به چه میزان حافظه برای ضبط دوربین آنالوگ نیاز دارد.

تبدیل ولت/ وات / آمپر

محاسبه مقدار هر کدام از ولت، وات و آمپر با داشتن دو تا از آنها

 

مقایسه میدان دید برای لنز های مختلف

انتخاب از بین سناریو های چندگانه و طو ل های کانونی برای پیدا کردن لنزی که روی دوربین مدار بسته شما کار کند.

ابزار مقایسه میزان فریم ویدئو

با استفاده از این ابزار می توانید تنظیمات میزان فریم ویدئو را روی DVR مقایسه کنید.ببینید که چگونه کاهش تنظیم میزان فریم ویدئو بر روان شدن عملکرد ویدئو DVR دارد.