خدمات پس از فروش

در صورتی که نیاز به خدمات پس از فروش دارید فرم زیر را با دقت پر نمایید تاخدمات مناسب در کمترین زمان ممکن به شما ارائه شود؛


DVR:


ورودی نامعتبر
دوربین :

ورودی نامعتبر

نام : (*)
ورودی نامعتبر
شماره سریال محصولات: (*)
ورودی نامعتبر
شرح مشکل محصولات: (*)
ورودی نامعتبر